Transcript of Dayana’s final message as Miss Universe – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Dayana Mendoza trong cương vị Hoa hậu Hoàn vũ:

I’ve never realized (1) the impact (2) that I would have as Miss Universe 2008, It has been an amazing and beautiful experience. There is no better (3) feeling and making people happy with a simple smile or a photo. Thanks to my family and all the people in my life who have helped me achieve my goals, especially my grandma – Lula, who has always been with me. I wouldn’t make it without all your love, guys, you are my heart and my soul and by the way (4) I would always love you. To Mr. Trump, Paula Shurgart – The best bosses I’ve ever had. Everyone at Miss Universe Organization and Miss Venezuela Organization, thank you much for believing in (5) me for your honesty (6), love and for giving the opportunity to represent the organization, all women around the world, in my country, wherever I go for the rest (7) of my life. Finally, thanks to universe for working in the way to us ”I love it”.

VOCABULARY:

(1) realize /ˈriːəlaɪz/ (v): nhận thức rõ, hiểu rõ

(2) impact /ˈɪmpækt/ (n): sự tác động, ảnh hưởng

(3) little/no better (than SO/S): tương đương, không tốt hơn là mấy

(4) by the way / by the by (idioms): nhân đây, tiện thể

(5) believe in SO/ST (v): tin tưởng ai đó/điều gì đó

(6) honesty /ˈɒnəsti/ (n): sự chân thật, tính chân thật, lương thiện

(7) the rest /rest/: phần còn lại của cái gì đó

BÀI TẠM DỊCH ĐẦY ĐỦ:

Tôi chưa bao giờ nhận ra rõ tác động mà tôi sẽ có được khi là Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Đó là một trải nghiệm tươi đẹp và tuyệt vời. Không có cảm giác nào tốt hơn và làm cho mọi người hạnh phúc với một nụ cười giản đơn hoặc một bức ảnh. Cảm ơn gia đình tôi và tất cả những người trong cuộc sống của tôi, những người đã giúp tôi đạt được những mục tiêu của mình, đặc biệt là bà của tôi – Lula, người luôn ở bên tôi. Tôi sẽ không làm được tất cả những điều đó nếu không có tất cả tình yêu của các bạn, các bạn là trái tim và linh hồn của tôi và nhân tiện, tôi muốn nói tôi sẽ luôn luôn yêu các bạn.

Gửi đến ông Trump, Paula Shurgart – Những vị Sếp tốt nhất tôi từng có. Mọi người trong Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Tổ chức Hoa hậu Venezuela, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tin tưởng vào tôi bằng sự chân thật, tình yêu và đã trao cho tôi cơ hội đại diện cho tổ chức, tất cả phụ nữ trên khắp thế giới, ở đất nước tôi và ở bất cứ nơi nào tôi đến trong phần còn lại của cuộc đời tôi. Cuối cùng, cảm ơn vũ trụ đã vận hàng theo cách dành cho chúng tôi ”Tôi yêu nó!”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *