Hi, I’m Paula Shugart – President of Miss Universe Organization and I’m here with TeleMundo.com some of your questions about the Miss Universe pageant, so let’s get started (1).

Question: “WHY DOES MISS UNIVERSE KEEP CHANGING THE CROWN?”

Paula said: “We did have one crown for a long time but actually (2) that was the third or fourth one in our 50-year history. The reason the crown changed: I’ll never forget Brook Lee (Miss Universe 1997) and a lot of the formers (3) telling me how much they really disliked the old Rhinestone Crown (4) that was just huge and they all called it the chandelier (6); and it was impossible (7) and it was rhine stone (5). I think it just may have served its purpose was I believe that was first created in the late 60s or 70s. But it was not something that was as elegant (8), they were not real jewels (9). So for our 50th anniversary (10), Mikimoto started to develop a crown, they had that ready by our 51st year, it took a little while (11). And Mikimoto Crown (12), I got a lot of flack (13) for that a lot of people don’t like it and I would agree with the Miss USA and Miss Teen USA crowns are perfect, but for the first one out was the Miss Miss Universe – it’s very front heavy, almost like a peacock (14) in the front and that was very difficult to keep on (15). The biggest thing – it’s 250,000 USD crown so weren’t able to take it out (16) as much as we would like, and it’s very very delicate (17) so we are also finding ourselves in a position of having to repair, it’s quite a bit.

Those are all the honest (18) stories for anybody that asked me about the crown I’m asked all the time (19).

When we went to Vietnam, it was very very important time for the people of Vietnam to have all the contestants. It was the biggest event they’ve ever hosted (20) . They have started a very big jewelry (21) industry there, that’s very new and their jewels and gems were something that are very important to Vietnam, they have quite a bit of them and so it was very important for them to design a crown to give to the new Miss Universe. It was big the Vietnamese people are very giving (22) . We used the Mikimoto crown that year as well (23). We had both because it was something that had been meant (24) so much for the Vietnamese people would have the lotus flowers in it and it was all stuff, it was only very evocative (25) of Vietnam.

So we had now at the end of our 10 years with Mikimoto crown and wanted to be able to have the crown worn at more events, worn in parades (26). And NBC had launched their Green initiative (27) and Diamond Nexus is the best of both: we have beautiful gems that are eco-friendly (28) and they were able to design a crown. That’s why we took it out to the public last year and said: ”OK! you vote, you tell us what you want” and we really wanted the only thing to make sure is that there were Rubies (29). Rubies in there are always aware of (30) the HIV/AIDS ’cause that’s so important and for so everywhere she travels, she takes that crown. Stefania is worn that crown last year (2009), I think our Miss Universe is in the last 10 years we were able to with Mikomoto crown because we didn’t have to have three armed guards (31).  Every bitch she went.”

VOCABULARY:

(1) get started = begin: bắt đầu làm việc gì đó

(2) actually /ˈæktʃuəli/ (adj): thực ra

(3) former /ˈfɔːmə(r)/: người tiền nhiệm, ý chỉ Hoa hậu Hoàn vũ tiền nhiệm

(4) Rhinestone Crown /ˈraɪnstəʊn kraʊn/: Vương miện còn được biết đến với tên Coventry Crown, chiếc vương miện được làm bằng kim cương giả

(5) rhinestone /ˈraɪnstəʊn/: kim cương giả, chất liệu dùng trong thi công các bộ trang phục

(6) chandelier /ˌʃændəˈlɪə(r)/ (n): đèn chùm, chúc đèn treo

(7) impossible /ɪmˈpɒsəbl/ (adj): bất khả thi, không thích đáng

(8) elegant /ˈelɪɡənt/ (adj): thanh lịch, tao nhã

(9) jewel /ˈdʒuːəl/ = gem //dʒem// (n): đá quý để làm trang sức

(10) anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/ (n): lễ kỉ niệm

(11) take a little while: mất 1 chút thời gian

(12) Mikimoto Crown: Vương miện được thiết kế và chế tác bới công ty Mikimoto, được sử dụng từ năm 2002 – 2008 và từ 2017 – 2018 trị giá 250,000 USD

(13) flack /flæk/ (n): chỉ trích nặng nề

(14) peacock /ˈpiːkɒk/ (n): con chim công

(15) keep on (v): giữ trên đầu

(16) take it out (v): đưa ra ngoài

(17) delicate /ˈdelɪkət/ (adj): mỏng manh, dễ cỡ

(18) honest ˈɒnɪst/ (n): chân thật

(19) all the time = the whole time (idioms): mọi lúc

(20) host /həʊst/: đăng cai tổ chức, làm chủ nhà

(21) jewelry /ˈdʒuːəlri/ (n) – US English:  trang sức

=> jewellery – UK English

(22) giving (adj): thoải mái cho đi

(23) as well = too: cũng

(24) mean /miːn/ (v) => quá tính từ quá khứ là meant: có ý nghĩa lớn hoặc tầm quan trọng đối với ai

(25) evocative /ɪˈvɒkətɪv/ (adj): gợi lên, biểu tượng

(26) parade /pəˈreɪd/ (n): cuộc diễu hành

(27) Green initiative => ”Green is Univeral” initiative /ɪˈnɪʃətɪv/: sáng kiến ”Green is Universal” của đài NBC Universal

(28) eco-friendly /ˌiːkəʊ ˈfrendli/ (adj): thân thiện với môi trường

(29) Ruby => Rubies /ˈruːbi/ (n): Hồng ngọc, ngọc đỏ

(30) be aware of /əˈweə(r)/: nhận thức về điều gì đó

(31) armed guard /ɑːmd ɡɑːd/ (n): bảo vệ vũ trang, có vũ khí

BÀI TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Xin chào, tôi là Paula Shugart – Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và tôi ở đây với TeleMundo.com trả lời một số câu hỏi của bạn về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu.

Câu hỏi: “TẠI SAO MISS UNIVERSE TIẾP TỤC THAY ĐỔI VƯƠNG MIỆN?”

Paula nói: “Chúng tôi đã có một vương miện trong một thời gian dài nhưng thực sự đó là chiếc thứ ba hoặc thứ tư trong lịch sử 50 năm của chúng tôi. Lý do vương miện thay đổi: Tôi sẽ không bao giờ quên Brook Lee (Hoa hậu Hoàn vũ 1997) và rất nhiều Hoa hậu tiền nhiệm nói với tôi họ thực sự không thích Vương miện Rhinestone, nó thật sự khổng lồ và tất cả họ đều gọi nó là đèn chùm, và điều đó là không thể và nó được làm bằng kim cương giả. Tôi nghĩ rằng nó chỉ có thể phục vụ mục đích tạo ra nó trong giai đoạn cuối thập niên 60 hoặc 70. Nhưng điều đó không thật sự tao nhã ở thời điểm hiện tại, chúng không phải là đá quý thực sự. Vì vậy, để kỷ niệm 50 năm của chúng tôi, Công ty Mikimoto bắt đầu phát triển vương miện mới, và họ đã sẵn sàng giới thiệu nó vào năm tổ chức thứ 51 vì nó cần một thời gian ngắn để hoàn thiện. Và Vương miện Mikimoto, tôi đã nhận được rất nhiều lời chỉ trách nặng nề rằng rất nhiều người không thích nó. Tôi sẽ đồng ý rằng vương miện Hoa hậu Mỹ và Miss Teen Mỹ là hoàn hảo, nhưng chiếc vương miện đầu tiên được ra mắt là Vương miện Miss Universe thì không – nó rất nặng phía trước, gần giống như một con công ở phía trước và rất khó khăn để giữ nó trên đầu. Điều lớn nhất – đó là vương miện này trị giá 250.000 USD nên không thể mang nó ra ngoài nhiều như chúng tôi muốn, và nó rất mỏng manh nên chúng tôi cũng thấy khó khăn để kiếm 1 vị trí thích hợp để sửa chữa.

Đó là tất cả những câu chuyện trung thực cho bất cứ ai hỏi tôi về vương miện mọi lúc.

Khi chúng tôi đến Việt Nam, đó là thời điểm rất quan trọng để người dân Việt Nam có tất cả các thí sinh ở đó. Đó là sự kiện lớn nhất họ từng tổ chức. Họ đã bắt đầu một ngành công nghiệp trang sức rất lớn, đó là 1 điều rất mới mẻ và đồ trang sức và đá quý là một thứ rất quan trọng đối với Việt Nam, vì vậy điều rất quan trọng đối với họ là thiết kế vương miện để trao cho tân Hoa hậu Hoàn vũ. Đó là điều lớn lao mà người dân Việt Nam đã trao tặng. Chúng tôi cũng đã sử dụng vương miện Mikimoto năm đó. Chúng tôi dùng cả hai vì đó là thứ gì đó có ý nghĩa rất lớn đối với người dân Việt Nam – có những bông hoa sen trên Vương miện, nhưng nó chỉ rất gợi về Việt Nam mà thôi.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã kết thúc 10 năm với vương miện Mikimoto và muốn có thể đội vương miện ở nhiều sự kiện hơn, đội trong các cuộc diễu hành. Và đài NBC đã đưa ra sáng kiến ”Green is Universal” của họọ và Diamond Nexus là đơn vị làm tốt được yếu tố: chúng ta có những viên đá quý đẹp thân thiện với môi trường và họ có thể thiết kế vương miện. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã giới thiệu nó với công chúng vào năm 2009 (năm đó Khán giả là người bình chọn Vương miện nào được sử dụng trong 3 mẫu Vương miện Miss Universe công bố) và nói rằng: ” OK! Khán giả bỏ phiếu, khán giả cho chúng tôi biết những gì bạn muốn” và chúng tôi thực sự muốn điều duy nhất để đảm bảo là có đá Rubies. Những viên hồng ngọc này luôn biểu tượng cho nhận thức về HIV/AIDS bì điều đó rất quan trọng và vì vậy, ở mọi nơi Hoa hậu đặt chân đến, cô ấy đều mang vương miện theo. Stefania được trao chiếc vương miện đó vào năm ngoái (2009). Tôi nghĩ rằng Hoa hậu Hoàn vũ của chúng tôi trong 10 năm qua có thể gắn bó với vương miện Mikomoto vì chúng tôi bắt buộc phải có ba vệ sĩ có vũ khí đi theo. Trông thật chảnh chọe mỗi lúc Hoa hậu đi đâu đó. ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *