Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp tác với đơn vị năm giữ bản quyền hiện tại ở Indonesia là PT Capella Swastika Karya với Giám đốc Quốc gia, Poppy Capella.

The Miss Universe Organization released an official statement today regarding its decision to part ways with PT Capella Swastika Karya and Indonesian national director Poppy Capella.

Điều này diễn ra trong bối cảnh một số thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 vừa kết thúc có cáo buộc bị quấy rối tình dục.

This is amid allegations of sexual harassment from several contestants of the recently concluded Miss Universe Indonesia 2023 competition.

Thật không may, điều này cũng dẫn đến việc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia năm nay cùng một công ty cũng sẽ bị hủy bỏ dù đã được cấp phép.

Unfortunately, this also resulted in the cancellation of this year’s Miss Universe Malaysia pageant whose license was granted to the same company.

Nguyên văn đoạn thông báo của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ:

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp tác với đơn vị năm giữ bản quyền hiện tại ở Indonesia là PT Capella Swastika Karya với Giám đốc Quốc gia, Poppy Capella.

Dựa trên những gì chúng tôi biết được đã diễn ra tại Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia, rõ ràng là nhượng quyền thương mại này đã không đáp ứng các tiêu chuẩn thương hiệu, đạo đức hoặc kỳ vọng của chúng tôi như đã nêu trong Sổ tay nhượng quyền thương mại và quy tắc ứng xử của chúng tôi.

Cung cấp một nơi an toàn cho phụ nữ là ưu tiên hàng đầu của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và các sự kiện tại cuộc thi quốc gia này hoàn toàn trái ngược với mọi thứ chúng tôi ủng hộ với tư cách là một tổ chức.

PT Capella Swastika Karya và các thành viên của tổ chức này sẽ không tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2023 và sẽ không nhận được bất kỳ hợp đồng bổ sung nào với tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2023 và sẽ có những sắp xếp cô gái đạt được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Chúng tôi cũng đang đánh giá thỏa thuận nhượng quyền thương mại hiện tại cũng như các chính sách và thủ tục của mình để ngăn chặn loại hành vi này xảy ra và để đảm bảo rằng các sự kiện trong tương lai trên toàn thế giới vẫn nằm trong các tiêu chuẩn thương hiệu mà chúng tôi đã đặt ra cho tất cả các nhượng quyền thương mại quốc tế của mình.

Chúng tôi cũng muốn nói rõ rằng không có yêu cầu về số đo như chiều cao, cân nặng hoặc kích thước cơ thể để tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ trên toàn thế giới.

Gửi tới những người phụ nữ bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia – chúng tôi rất tiếc vì đây là trải nghiệm của bạn với tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự dũng cảm của bạn trong việc lên tiếng và chúng tôi cam kết sẽ làm tốt hơn trong tương lai.

Read the entire statement from Miss Universe Organization:

The Miss Universe Organization has decided to terminate the relationship with its current franchisee in Indonesia, PT Capella Swastika Karya, and its National Director, Poppy Capella.

In light of what we have learned took place at Miss Universe Indonesia, it has become clear that this franchise has not lived up to our brand standards, ethics, or expectations as outlined in our franchise handbook and code of conduct.

Providing a safe place for women is the Miss Universe Organization’s utmost priority, and the events at this particular pageant are diametrically opposed to everything we stand for as an organization.

PT Capella Swastika Karya and its principals will not be moving forward with Miss Universe Malaysia 2023, and will not be given any additional contracts within our organization. We will be canceling Miss Universe Malaysia 2023, and will make arrangements for the Indonesia 2023 titleholder to compete in this year’s Miss Universe pageant.

We are also evaluating our current franchise agreement as well as our policies and procedures to prevent this type of conduct from occurring and to ensure that future events worldwide remain within the brand standards that we have set out for all of our international franchises.

We also want to make it extremely clear that there are no measurements such as height, weight, or body dimensions required to join a Miss Universe pageant worldwide.

To the women who came forward from the Indonesia pageant – we’re sorry that this was your experience with our organization. We appreciate your bravery in speaking out, and we pledge to do better in the future.

Cần phải nhắc lại, giấy phép tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia trước đây thuộc về Yayasan Puteri Indonesia (YPI) cho đến khi chủ sở hữu mới được công bố vào tháng Hai.

To recall, the license for Miss Universe Indonesia previously belongs to Yayasan Puteri Indonesia (YPI) until a new owner was announced in February.

Mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa đơn vị được cấp phép tổ chức Miss Universe Indonesia và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã được ký kết trong một buổi lễ được tổ chức tại Bali. Dưới sự điều hành của tân giám đốc quốc gia, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia đã được tổ chức vào ngày 3/8 tại Sân vận động Quốc tế Thành phố Beach ở Jakarta, nơi Fabiënne Nicole Groeneveld, 23 tuổi, trở thành người chiến thắng.

A promising relationship between the Indonesian licensee and the Miss Universe Organization was sealed in an official signing ceremony held in Bali. Under the new national director, a standalone pageant for Miss Universe Indonesia was held on August 3 at the Beach City International Stadium in Jakarta where 23-year-old Fabiënne Nicole Groeneveld emerged as the winner.

Mọi thứ dường như hoàn hảo cho đến khi có tin tức về việc một số thí sinh bị cáo buộc quấy rối tình dục diễn ra trong cuộc thi.

Everything seemed perfect until the news came out about the alleged sexual harassment of some contestants that took place during the pageant.

Photo: Miss Universe Indonesia

XEM THÊM | READ MORE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *