Đêm chung kết cuộc thi Reina Y Reyes de Venezuela 2023 được tổ chức vào ngày 19/11/2023. Cuộc thi quốc gia này tìm thấy đại diện của Venezuela tham gia 5 cuộc thi nhan sắc quốc tế danh cho nữ: Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Trái đất, Universal Woman, Miss Panamerican, Reina Internacional del Café và 4 cuộc thi nam vương quốc tế: Mister Suprantional, Mister Global, Mister International, Manhunt International.

The coronation night of Reina Y Reyes de Venezuela 2023 pageant was held on 19th November, 2023. This national pageant finds the representatives of Venezuela to 5 international female pageants: Miss Supranational, Miss Earth, Universal Woman, Miss Panamerican, Reina Internacional del Café and 4 international male pageants: Mister Suprantional, Mister Global, Mister International, Manhunt International.

Anh chàng Marcos De Freitas đã đăng quang Nam vương Siêu quốc gia Venezuela 2024 và trở thành đại diện chính thức của Venezuela tại Nam vương Siêu quốc gia 2024. Anh kế nhiệm Nam vương Siêu quốc gia Venezuela 2023 – Jorge Eduardo Núñez.

Marcos De Freitas was crowned Mister Supranational Venezuela 2024 and became the official representative of Venezuela at Mister Supranational 2024. She succeeds Mister Supranational Venezuela 2023 – Jorge Eduardo Núñez.

Chàng trai Enmanuel Serrano đăng quang quang danh hiệu Mister International Venezuela 2024 và sẽ đại diện Venezuela tại Nam vương Quốc tế – Mr. International 2024.

Enmanuel Serrano was crowned Mister International Venezuela 2024 and will represent Venezuela to the upcoming Mr. International pageant.

Chàng trai Sergio Gomez đăng quang ngôi vị Mister Global Venezuela 2024 và sẽ đại diện đất nước đến với Nam vương Toàn cầu – Mister Global 2024 vào năm sau.

Sergio Gomez was crowned Mister Global Venezuela 2024 and will represent Venezuela to Mister Global 2024 next year.

Chàng trai Víctor Battista được trao cho danh hiệu Manhunt International Venezuela 2024 và sẽ đại diện Venezuela tại Manhunt International 2024 diễn ra vào tháng 5/2024 tại Ayutthaya, Thái Lan.

Víctor Battista was crowned Manhunt International Venezuela 2024 and will represent Venezuela to the upcoming Manhunt International pageant in May, 2024 in Ayutthaya, Thailand.

Cũng vào cuối đêm chung kết, người đẹp Rossana Fiorini đã đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Venezuela 2024 Karleys Rojas đến từ La Guaira đăng quang Hoa hậu Trái đất Venezuela 2024, Lissandra Chirinos đăng quang Universal Woman Venezuela 2024, Deborath Tovar đăng quang Miss Panamerican Venezuela 2024 và Meagans Rojas đăng quang Reina Internacional del Café Venezuela 2024.

Also at the end of the event finale, Rossana Fiorini was crowned Miss Supranational Venezuela 2024, Karleys Rojas of La Guaira was crowned Miss Venezuela Earth 2024, Lissandra Chirinos was crowned Universal Woman Venezuela 2024, Deborath Tovar was crowned Miss Panamerican Venezuela 2024 and Meagans Rojas was crowned Reina Internacional del Café Venezuela 2024.

Hình thể Marcos De Freitas – Mister Supranational Venezuela 2024

Nam vương Siêu quốc gia 2024 là lần tổ chức thứ 8 của cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia, diễn ra tại Nowy Sacz, Ba Lan vào năm tới, nơi Nam vương Siêu quốc gia 2023 – Iván Álvarez Guedes đến từ Tây Ban Nha sẽ trao danh hiệu cho người kế nhiệm vào cuối đêm chung kết.

Mister Supranational 2024, the 8th edition of Mister Supranational, at Nowy Sacz, Poland next year where Mister Supranational 2023 Iván Álvarez Guedes of Spain will give sash to his successor at the end of the event finale.

Hình thể Enmanuel Serrano – Mister International Venezuela 2024
Hình thể của Sergio Gomez – Mister Global Venezuela 2024
Hình thể Víctor Battista – Manhunt International Venezuela 2024

XEM THÊM | READ MORE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *