TRANSCRIPTS of Miss Universe Cambodia 2020 in Question & Answer Portion.

Her Advocacy: 

To me, success is more like a peace of mind (1), is that you are self-satisfied (2) with all the hard work (3) and the efforts that you put into and also is being really happy with what you are currently doing. And it’s impacting the people and yourself in a positive way.

I will definitely gather my team and celebrate the ones that has been in this journey with me from the beginning until the end. And the second day, I think I will take one day break and then after I will continue my mission as your next Miss Universe Cambodia 2020.

Top 10 Question: “What makes you stand out (4) from the other contestants?”

In the starting of this competition, I was constantly (5) called out for being too small, being too this or being too that. And Yes, I was brave enough, confident enough, believing in myself enough that I am here right now, standing in front of you. So Ladies, Don’t let any words distract (6) you, don’t let their words stop you from being yourself. Be You, Be Confident! Thank you!.Top 5 Question: “There is so much sense of entitlement (7) these days, especially brought about by the digital age. Should you win Miss Universe Cambodia 2020, what for you it’s the real meaning and purpose of having the crown?” 

Thank you! To me, the definition of a Miss Universe Cambodia 2020 is a woman of kindness. She is responsible. She is someone that is relatable (8), she can relate to the hardest things that we are facing right now, especially during this difficult time of the pandemic of Covid-19. She is ready to take on any challenges (9). She is the voice to her fellow women. And all these qualities, I believe that I am that woman, your next Miss Universe Cambodia 2020.

Miss Universe Cambodia 2020 – Reth Sarita

VOCABULARY:

(1) peace of mind /piːs əv maɪnd/ (n): sự yên tâm, yên bình trong tâm hồn

(2) self-satisfied /ˌself ˈsætɪsfaɪd/ (adj): tự hài lòng

(3) hard work /hɑːd wɜːk/ (n): (sự) làm việc chăm chỉ

=> hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ (adj): chăm chỉ

(4) stand out from/ against ST:  nổi bật

(5) constantly /ˈkɒnstəntli/ (adv): luôn luôn, liên tục

(6) distract /dɪˈstrækt/ (v): làm sao lãng, làm lãng trí

(7) entitlement /ɪnˈtaɪtlmənt/ (n): quyền lợi

=> sense of entitlement: ý thức về quyền được hưởng thụ

(8) relatable (adj): dễ gần, dễ tiếp cận

(9) take on challenge /ˈtʃælɪndʒ/: chấp nhận thử thách

Bản tạm dịch Tiếng Việt đầy đủ:

Thông điệp của Reth Sarita:
Đối với tôi, thành công như là một cách tôi cảm thấy hài lòng về cố gắng của mình, là bạn hài lòng với tất cả những sự chăm chỉ và nỗ lực mà bạn đã bỏ ra và cũng đang thực sự hạnh phúc với những gì bạn đang làm. Và nó tác động đến mọi người và chính bạn theo một cách tích cực.
Tôi chắc chắn sẽ tập hợp đội của mình và ăn mừng với những người đã đồng hành cùng tôi từ đầu cho đến cuối. Và ngày thứ hai, tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày và sau đó tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020.


Câu hỏi Top 10: “Điều gì khiến bạn nổi bật hơn các thí sinh khác?”
Khi bắt đầu cuộc thi này, tôi liên tục bị gọi vì quá nhỏ bé, quá thế này hoặc quá thế kia. Và Vâng, tôi đã đủ dũng cảm, đủ tự tin, đủ tin tưởng vào bản thân mình rằng bây giờ tôi đang ở đây, đang đứng trước mặt các bạn. Vì vậy, các cô nàng ơi, Đừng để bất kỳ lời nói nào khiến bạn phân tâm, đừng để những lời nói của họ ngăn cản bạn là chính mình. Hãy là bạn, hãy tự tin! Cảm ơn bạn!.
Top 5 Câu hỏi: “Thời đại kỹ thuật số khiến khá nhiều người tự cho mình những đặc quyền trong cuộc sống. Nếu bạn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020, ý nghĩa và mục đích thực sự của việc có được vương miện là gì?”
Cảm ơn! Đối với tôi, định nghĩa về Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020 là một người phụ nữ nhân ái. Cô ấy dám chịu trách nhiệm. Cô ấy là một người dễ gần, cô ấy có thể liên hệ đến những điều khó khăn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt ngay bây giờ, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này của đại dịch Covid-19. Cô ấy sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Cô ấy là tiếng nói cho những người phụ nữ xung quanh mình. Và tất cả những phẩm chất đó, tôi tin rằng tôi là người phụ nữ đó, là Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020 tiếp theo của các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *